/ Sárbogárd

Sárbogárd Város Önkormányzata sikerrel pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 7.1.0/11- Derogációs víziközmű projektek előkészítése támogatási rendszeréhez. A benyújtott és támogatásban részesített nettó 5 475 000 Ft összköltségű, KEOP-7.1.0/11-2011-0093 azonosítószámú, „Sárbogárd - Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása” tárgyú projekt, a 2012. február hó 16. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján mindösszesen 4 653 750 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

Tartalom átvétel