/ SÁRBOGÁRD - PUSZTAEGRES ÉS SÁRHATVAN TELEPÜLÉSRÉSZEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA EGYEDI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KERETÉBEN

SÁRBOGÁRD - PUSZTAEGRES ÉS SÁRHATVAN TELEPÜLÉSRÉSZEK LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGES IVÓVÍZZEL VALÓ ELLÁTÁSA EGYEDI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KERETÉBEN
2014, március 26 - 13:08

Sárbogárd Város Önkormányzata sikerrel pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program, KEOP 7.1.0/11- Derogációs víziközmű projektek előkészítése támogatási rendszeréhez. A benyújtott és támogatásban részesített nettó 5 475 000 Ft összköltségű, KEOP-7.1.0/11-2011-0093 azonosítószámú, „Sárbogárd - Pusztaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása” tárgyú projekt, a 2012. február hó 16. napján hatályba lépett Támogatói Okirat alapján mindösszesen 4 653 750 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból.

Sárbogárd - Pusztaegres és Sárhatvan településrészei „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 6. számú mellékletében, mint a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett település szerepelt, tekintettel arra, hogy határérték felett van a termelt víz vas- és ammóniatartalma. Jelen projekt végső eredményeként európai uniós és hazai elvárásoknak megfelelő minőségű ivóvízhez juthatnak a településen élők.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési előirányzatból származó támogatott forrás segítségével, gondos előkészítés és elemzés eredményeként, Pusztaegres és Sárhatvan településrészek vonatkozásában elkészültek a vízjogi létesítési engedélyezési tervek, amelyek jogerős létesítési engedélyekkel is bírnak.

Figyelemmel, a vízvizsgálati eredményekkel igazolt problémás vas-, mangán- és ammónia határértékekre, olyan vízkezelési technológia kiválasztása vált szükségessé, ami a szokványos gáztalanítás és vastalanítás mellett, megoldja az ammónia eltávolítását is, így a tervek alapján Pusztaegres településrészen a vízmű meglévő kútjaiba új búvárszivattyúkat telepítenek, Sárhatvan településrészen pedig a jobb vízminőség és a biztonságos vízellátás érdekében egy új kút létesül, mely a későbbiekben üzemelő kútként üzemel.

Sárbogárd Város Önkormányzata
Cím: 
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.