/ TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0516 kódszámú pályázat indulása a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára szervezésében

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0516 kódszámú pályázat indulása a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára szervezésében
2014, március 27 - 09:16

Elkezdődnek a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. pályázatban megvalósításra kerülő programjai.

Az intézményt fenntartó egyházközség 2012 novemberében nyújtotta be összeállított anyagát. A pályázat elbírálásakor sajnos forráshiányra hivatkozva elutasításban részesültünk, legnagyobb meglepetésünkre azonban 2013 szeptemberében tartaléklistáról 100%-os támogatást ítéltek meg számunkra. Pályázatunk „A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában, szakkörök, tehetséggondozás, versenyek, témanapok és témahét megvalósításával” címet viseli, összesen 18.797.950 Ft támogatásban részesült. Ez az összeg az iskoláinkban tanuló diákok tanórán kívüli hasznos időtöltését kívánja szolgálni, amelynek időtartama 2014. március 1-jétől indul és 2015. január 31-én zárul majd. A 11 hónap során 10 együttműködő partnerrel (Bányai Júlia Gimnázium, Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola, Katona József Gimnázium, Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kecskeméti Református Általános Iskola, Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda, Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola) három témanapot és két versenyt (bibliafordító-, adventi rajzverseny) fogunk lebonyolítani. A pályázat első része (2013/2014. tanév II. féléve) mindjárt egy közös programmal indul. A „Népek, nyelvek, kultúrák” első témanapján a diákok és kísérőik Prof. Dr. Kozmács István főiskolai tanára nyelvekről, nyelvrokonságról szóló vetítőképes prezentációján vehetnek részt, majd Lackfi János költő előadását hallgathatják meg „Eurolíra” címmel. A második témanapon Dr. Kozmácsné Dr. Fogarasi Zsuzsának, a Ráday Múzeum igazgatójának „Húsvét a művészetekben”című előadását Sándor Péter és kollégái Kaszás-Pilinszky irodalmi összeállítása követi majd. A harmadik napon Szabados László gimnáziumi tanár „30 perc alatt a Föld körül”c. bevezető/ráhangoló előadása után a résztvevő iskolák egy-egy nemzet kultúráját, történelmét, gasztronómiáját és jellegzetes szokásait mutatják be Mutasd be, mit hoztál, megmondom, ki vagy!címmel.
Általános iskolánk és gimnáziumunk tanulói számára tehetséggondozást, szakköröket (könyvtárhasználati, olvasásstratégiai, irodalmi), versenyeket (Weöres Sándor versillusztrációs-, Gárdonyi Géza felolvasó-, Arany János irodalmi-, meseíró verseny,) rendezünk.
Az általános iskolások témanapjain, amely az 1848-49-es évek és népi hagyományai címet viseli, a 6-7. évfolyam tanulói március elején kirándulást tettek a Magyar Nemzeti Múzeumba, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba és a Magyar Nemzeti Galériába.
Történelmi és hadtörténeti emlékdélután keretén belül pedig Máday Norbert előadását és a 48-as Kecskeméti Honvéd Hagyományőrző Egyesület bemutatóját hallgathatták és nézhették meg.
A következő témanap keretén belül április 16-án húsvéti dramatikus népi játékokat tanulhatnak a 7-8.osztályosok, az 1-6. évfolyamos tanulók pedig kézműves foglalkozáson vehetnek részt. A 3-4. évfolyamosok Szentendrén fognak eltölteni egy napot, ahol a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot tekintik meg, és különféle foglalkozásokon vesznek majd részt. Óvodásaink sem maradnak ki a pályázatból, hiszen nekik is színes programokat szervezünk. Tavasszal az első alkalommal mondókákat, dalokat, verseket tanítunk angolul és magyarul (játékos mondókatanítás eszközkészítéssel), a másodikon húsvéti locsolóverset tanulunk, papírtojást színezünk, tojást festünk. A harmadik napon pedig az állatvilágban kalandozunk, megismerkedünk a Biblia állataival és só-liszt gyurma állatokat készítünk.
A pályázat lebonyolításában részt vesznek: Iván Melinda (Soter-Line Oktatási Központ Kft.), oktatási intézményeink igazgatói, igazgatóhelyettesei, tanárai, gazdasági munkatársai, technikai dolgozói és végül, de nem utolsósorban a könyvtár valamennyi munkatársa.

Kecskeméti Református Egyházközség
Cím: 
6000. Kecskemét, Szabadság tér 7.
Email: 
konyvtar@krek.hu